+34 93 795 2853 info@ecosystemsa.com
De Residu Tòxic A Inert I, A Més, Valorable
De Residu Tòxic A Inert I, A Més, Valorable
De residu tòxic a inert i, a més, valorable
De Residu Tòxic A Inert I, A Més, Valorable
De residu tòxic a inert i, a més, valorable
De Residu Tòxic A Inert I, A Més, Valorable
De residu tòxic a inert i, a més, valorable

Residus tractables

  • Llots
  • Tortes de filtració
  • Llots amb metalls pessants
  • Pols d’aceries
  • Pols i cendres de procesos de descontaminació de gassos
  • Llots amb hidrocarburs
  • Cendres volants d’incineradores
  • Residus de calcinació de pirites
  • Sòls contaminats

INERTITZACIÓ DE RESIDUS

Els residus sòlids especials han de transformar-se en inerts abans d’abocar-los. La inertització és sotmetre’ls a un tractament químico-físic que elimina o disminueix la mobilitat dels seus components tòxics.

L’efectivitat i legitimitat d’aquesta operació està reglamentada per la legislació mediambiental de cada país i per directives comunitàries.

Els nostres dissenys optimitzen el tractament per a estalviar costos i reactius i estan automatitzats per a poder acoplar-se al procés productiu, a més d’evitar la manipulació de tòxics per part del personal.

Cendres volants d’incineradores

Basant-nos en els principis ja exposats, hem desenvolupat la patent VALORCEN® que transforma les cendres d’incineradores urbanes de producte tòxic a inert. El tractament, desenvolupat íntegrament per Ecosystem, evita la lixiviació de metalls pesants i sals a aqüífers i elimina les dioxines. El producte final es pot usar c n om a material per a la construcció.

fondo01