+34 93 795 2853 info@ecosystemsa.com
Ecosystemsa Empresa5
Ecosystemsa-empresa5
Ecosystemsa-empresa6
Ecosystemsa-empresa7
Ecosystemsa-empresa8
Ecosystemsa-empresa
Ecosystemsa-empresa2
Ecosystemsa-empresa3
Ecosystemsa-empresa4

Clients

 • Indústria química i farmacèutica
 • Facultats i Centres I+D
 • Fabricants d’agroquímics
 • Gestors de Residus
 • Enginyeries
 • Recicladors d’envasos
 • Colorants (fabricants i aplicadors)
 • Empreses de descontaminació de sols i aigües subterrànies
 • Incineradores de residus urbans
 • Abocadors
 • Administració Pública (Medi Ambient)
 • Aceries
 • Tractaments de superfícies

L’empresa

Ecosystem S.A. és una empresa d’enginyeria del medi ambient amb l’objectiu de tractar residus aplicant innovacions tecnològiques. Fundada el 1991 a Barcelona, avui en dia els nostres productes i serveis s’usen als 5 continents.

A Ecosystem treballem per a empreses, universitats, l’administració del medi ambient i centres d’investigació que necessiten una planta pilot, industrial o un servei de consultoria. Cada solució la desenvolupem a la mesura del nostre client.

Les dues línies de treball més importants d’Ecosystem són les plantes de fotocatàlisi solar i les d’inertització.

FOTOCATÀLISI SOLAR: s’usa en residus líquids que contenen substàncies orgàniques tòxiques com pesticides, fenols, cianurs, clorats, poliaromàtics, bactericides i d’altres reactius habituals en la indústria de síntesi i químico-farmacèutica. La tecnologia de fotocatálisi solar s’ha desenvolupat conjuntament amb la PSA-CIEMAT i n’hem registrat les marques marcas SOLARDETOX ® y SOLARCADOX ®.

INERTITZACIÓ DE RESIDUS: aplicable a residus sòlids i llots contaminats amb substàncies tòxiques inorgàniques. Tenim una patent aplicada al procés de d’inertització i valorització de cendres volants d’incineradores de residus urbans (amb la marca registrada VALORCEN ®) per a usar-les com a additiu del formigó.

Altres productes desenvolupats són: reactors amb fluorescents d’UV-C, radiómetres UV-A solar, escalfadors teflonats de fluids àcids, reactors biològics de llit (IBR i SBR) i potabilitzadors d’aigua que funcionen 100% amb energia solar.

fondo01