+34 93 795 2853 info@ecosystemsa.com

PLANTES PILOT – PROTOTIPS

Depuradores biològiques amb reactors de llit fix (IBR-SBR), plantes d’nertització de residus, reactors de fotocatàlisi solar, reactors de UV-C, intercanviadors de calor, escalfadors teflonats per solucions àcides, plantes potabilitzadores solars, miralls CPC i d’altres equips a la mesura de l’investigador.

RADIOMETRIA SOLAR

Sensors UV-A solars, sensors VIS solars (400-600 nm), equips d’integració i control de processos solars, adquisició de dades.

ENERGIA SOLAR

Sistemes de producció d’aigua calenta, electricitat (fotovoltaica i ORC), potabilitzadores solars, dessalació, forns solars.

PARTNER PROJECTES I+D+i

En àrees d’energia solar, tractament de residus, dessalació y potabilització d’aigües, preservació d’aliments, països emergents.

ASSESSORAMENT

A l’Administració Pública: plans de gestió de residus, evaluació de generació de residus i la seva minimització.

A la indústria: minimización y tratamiento de residuos in-situ.

A les Ingenieries: disseny de processos de tractaments de residus, descontaminació de sòls i aigües subterrànies, fórmules d’inertització de residus.

Als Centres d’I+D+i: “state of the art” en les tecnologies de descontaminació i d’aplicacions solars per a la potabilització, tractament de residus aquosos i generació d’energia. Disseny de prototips.

fondo01