+34 93 795 2853 info@ecosystemsa.com
Tecnologia Fotocatàlisi
Tecnologia Fotocatàlisi
Tecnologia Fotocatàlisi
Tecnologia Inertitzat
Tecnologia Inertitzat
Altres Productes
Altres Productes

L’empresa

Ecosystem S.A. és una empresa d’enginyeria del medi ambient amb l’objectiu de tractar residus aplicant innovacions tecnològiques. Fundada el 1991 a Barcelona, avui en dia els nostres productes i serveis s’usen als 5 continents.

Fotocatálisis

La fotocatàlisi solar es un dels productes més destacats d’Ecosystem S.A. són les plantes de fotocatàlisi que aprofiten l’irradiació solar per a tractar aigües contaminades. Les tecnologies patentades son Solarcadox ® y Solardetox®.

Inertitzat

Desenvolupem formules químiques per inertitzar de llots tòxics a un cost mínim i instal·lem plantes industrials d’inertizat totalment automatitzades. Hem desenvolupat i patentat un procés d’inertitzat i valorització de cendres volants d’incineradores urbanes.

Solucions per

CONTAMINANTS:

 • Pesticides
 • Clorats
 • Cianurs
 • Fenols
 • Biocides
 • Metalls pesants
 • Dioxines
 • Terpens

PROCESSOS:

 • Aigües de rentat i processos de reciclat d’envasos, terminals de tancs i rentats de cisternes
 • Pretractament depuradora biològica
 • Llots de processos de depuració
 • Pols d’aceries
 • Cendres volants
 • Aigües suterrànies i sòls contaminats
 • Tortes de filtració

METODOLOGIA DE TREBALL

metodos01

El nostre objectiu és obtenir la gestió òptima dels residus industrials. Amb aquesta finalitat estudiem i desenvolupem cada solució a la mesura del nostre client, això comprèn des de l’estudi químic i econòmic del tema fins a la posada en marxa de la planta.

 1. Estudi de viabilitat (mostreig de residus, recopilació de dades, legislació ambiental, analítiques, estudi de valorització, formulació química, assajos, verificació en planta pilot, estudi econòmic)
 2. Disseny del procés + Enginyeria
 3. Muntatge dels equips + posada en marxa
 4. Manual d’usuari + control de qualitat.
fondo01